[languagelinks]

Conducere

Universitatea din Bucuresti - Mircea DumitruProf. univ. dr. Mircea Dumitru este rectorul Universității din București începând cu anul 2011. Până la acea dată a deținut funcția de prorector al Universității din București responsabil cu Relațiile Internaționale. În perioada 2000-2008, prof. univ. dr. Mircea Dumitru a fost decanul Facultății de Filosofie. Domeniile de specializare și cercetare ale prof. univ. dr. Mircea Dumitru sunt logica filosofică, filosofia limbajului și metafizica analitică a modalității.

Universitatea din Bucuresti - Romita IucuProf. univ. dr. Romiţă Iucu este prorector al Universităţii din Bucureşti din 2004, profesor universitar doctor la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei și  director al Centrului de cercetare CDFIS. Are o licenţă în pedagogie cu șef de promoţie şi media 10.00, cursuri masterale, postuniversitare şi un doctorat în Ştiinţele Educaţiei obţinute la aceeaşi universitate. A fost bursier şi a urmat cursuri de specializare la Universitatea Liberă din Berlin – FU Berlin şi la L’Ecole des Hautes Etudes Sociale, Lausanne. Este membru în consiliul ARACIS din 2006; a fost membru în Comisia Prezidenţială pentru Analiza şi Evaluarea Politicilor Educaţionale; vice-preşedinte (2005-2007) al Consiliului Naţional pentru Reforma Învăţământului; vice-preşedinte (2004-2006) al Consiliului de Evaluare al CNFP, Centrului Naţional de Formare a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar. La nivel internaţional este membru al The International Hall of Fame of Adult and Continuing Education din 2011; coordonează reţeaua europeană ENTEP, European Network for Teacher Education Policies, din 2010, fiind membru al acesteia din 2006; a fost expert în cadrul Comisiei Europene, Thematic Working Group on the Professional Development of Teachers (2010), membru în Executive Board (2006-2010) CEI – Central European Initiative – University Network, expert (2006-2010) al Comisiei Europene Cluster Teachers and Trainers, în 2006 a făcut parte din Grupul de lucru Bologna Tree Cycles, în perioada 2005 – 2010 a fost membru al Grupului de lucru, Indicators for teachers and trainers, 2004-2006 expert Gruntvig working group. A publicat numeroase articole, studii şi cărţi de specialitate în ţară şi în străinătate.

Universitatea din Bucuresti - Emil Barna

Prof. univ. dr. Emil Barna este prorector al Universității din București din anul 2006, fiind responsabil cu aspectele legate de cercetare şi resurse financiare. Deține funcția de director al Institutului de Cercetări al Universității din București (ICUB). Este profesor universitar și conducător de doctorat în cadrul Facultății de Fizică, domeniile de cercetare fiind fizica polimerilor și a cristale lichide.

Universitatea din Bucuresti - Maria VoineaProf. univ. dr. Maria Voinea este prorector al Universității din București, din anul 2006, iar în prezent este responsabilă cu Resursele Umane, Gestiunea Patrimoniului şi Problemele Sociale Studenţeşti. Este profesor universitar și conducător de doctorat în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, unde predă sociologia familiei și sociologia devianței. Anterior a deținut funcțiile de decan și prodecan ale aceleiași facultăți.

Universitatea din Bucuresti - Liviu PapadimaProf. univ. dr. Liviu Papadima este prorector al Universității din București responsabil cu Relațiile Internaționale și Comunicarea Instituțională începând cu anul 2011. Din anul 2010, prof. univ. dr. Liviu Papadima deține funcția de manager științific cercetare postdoctorală în cadrul Facultății de Litere a Universității din București. În prezent, prof. dr. Liviu Papadima este Preşedintele Comisiei naţionale pentru limba şi literatura română în învăţământul preuniversitar din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Universitatea din Bucuresti - Magdalena PlatisProf. univ. dr. Magdalena Platis-Iordache este prorector al Universității din București responsabil cu Managementul calităţii şi relaţiile cu mediul de afaceri din anul 2011. Este coordonator al procesului de evaluare și analiză instituțională din perspectiva rankingurilor universitare și al procesului de evaluare EUA, președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității și coordonator al evenimentului Zilele Carierei. Prof. univ. dr. Magdalena Platis-Iordache este cadru didactic al Facultății de Administrație și Afaceri din cadrul Universității din București.

Universitatea din Bucuresti - Vlad NistorProf. univ. dr. Gh. Vlad Nistor este președintele Senatului Universității din București din anul 2011 și cadru didactic al Facultății de Istorie, fost decan al Facultății de Istorie (2004-2012) și Director General al Institutului Diplomatic Român (2010-2012). Este deputat în Parlamentul României.

Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
romaniaEnglish