[languagelinks]

UB în prezent

Universitatea din Bucureşti este una dintre cele mai importante universităţi din România şi Sud-Estul Europei. În cei 150 de ani de existenţă, Universitatea din București și-a consolidat statutul și prestigiul atât pe plan naţional, cât şi internaţional, fiind considerată cea mai importantă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură din România.

Prin cercetare şi educaţie superioară, Universitatea din Bucureşti contribuie la dezvoltarea şi utilizarea cunoaşterii, la nivel naţional şi internaţional. UB este o universitate cu integritate academică şi preocupare pentru gândire critică, un punct de reper semnificant în cadrul societăţii. Instituţia se află în plutonul de frunte al cercetării ştiinţifice din ţară, iar prin centrele sale de cercetare contribuie la dezvoltarea cunoaşterii umane.

Universitatea din Bucureşti militează pentru înnoirea învățământului superior, lucrând pentru integrarea europeană a ţării noastre, pentru consolidarea Spaţiului European al Învăţământului Superior şi a Spaţiului European al Cercetării. Studenții noștri sunt educați în spiritul responsabilității civice, al toleranței, al egalității de șanse, al angajamentului pentru reducerea sărăciei și excluziunii sociale. Instituţia este profund angajată în ameliorarea calitativă a proceselor de învăţare şi predare, printr-o reflecţie continuă asupra activităţilor didactice, printr-un efort de cercetare susţinut, prin solidaritatea cadrelor didactice şi a studenţilor în căutarea soluţiilor creative pentru consolidarea unui învăţământ orientat spre student. Pentru atingerea acestor obiective se urmărește internaționalizarea educației prin diplome comune cu alte universități, semestre de studiu în străinătate și invitarea unor personalități eminente din diferite domenii de studiu. În ceea ce privește influența exercitată în învățământul superior, Universitatea din Bucureşti a fost şi este iniţiatoarea unor măsuri importante de reformă şi dezvoltare care au fost preluate de alte universităţi din ţară sau care au stat la baza elaborării unor legi şi reglementări naţionale.

Universitatea din Bucureşti pregătește studenţi capabili să examineze critic fenomenele sociale şi naturale, să caute rezolvarea problemelor care li se pun, să imagineze alternative la soluţiile existente, tineri pregătiţi să accepte viziunile despre lume ale altor culturi şi să își asume un rol conducător în România de mâine. Universitatea din București cultivă și apără valorile libertății academice și autonomiei universitare, integrității academice și răspunderii pentru dezvoltarea durabilă.

Universitatea din Bucureşti acoperă domeniile Ştiinţelor Umaniste şi Sociale, Științelor Biologice și Biomedicale, Științelor Matematice și Naturale. UB oferă numeroase programe de studii, la toate ciclurile şi formele de pregătire universitară organizate, precum şi alte numeroase programe de înalte studii postuniversitare, programe de reconversie profesională şi de perfecţionare.

Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
romaniaEnglish