[languagelinks]

Scurtă istorie

actul de infiintare

În anul 1688, frații Constantin și Șerban Cantacuzino înființează Școala de la Sfântul Sava, iar în 1694 domnitorul Constantin Brâncoveanu transformă aceasta școală în Academia Domnească Sfântul Sava.

În anul 1776, domnitorul fanariot Alexandru Ipsilanti reorganizează Academia şi ridică o nouă clădire tot la Sf. Sava. Studiile în cadrul Academiei erau organizate în 5 cicluri, fiecare dintre ele cu durata de 3 ani. Primul ciclu de trei ani era dedicat studiului gramaticii limbilor greacă și latină. Următorul a fost dedicat studiului literaturii clasice grecești și latine. În cel de-al treilea ciclu, studenții au studiat poetică, retorică, etica lui Aristotel, limbile italiană și franceză. În cel de-al patrulea ciclu s-au predat aritmetică și geometrie, precum și istorie sau geografie. Ultimul ciclu a fost dedicat studiului filozofiei și de astronomiei.

La data de 4/16 iulie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza emitea decretul de înfiinţare al Universitǎţii din Bucureşti, reunind într-o singurǎ instituţie cele trei facultǎţi care existau deja: Facultatea de Drept, Facultatea de Litere şi Filosofie şi Facultatea de Ştiinţe. În 1818, Vodă Caragea dispune scoaterea Academiei Domnești de sub tutelă bisericească, aceasta fiind reorganizată sub numele de Școala Națională Sfântul Sava, numindu-l în fruntea instituției pe cărturarul Gheorghe Lazăr, care rânduiește prima școala academică de științe filosofice și matematici, în limba română.

În perioada 1916 – 1918, din cauza ocupaţiei străine, Universitatea din Bucureşti este închisă.

 

În 1944, începe un lung proces de epurare a corpului universitar, caracterizat prin abuzuri şi represalii din partea noilor autorităţi aflate în orbita partidului comunist. Patru ani mai târziu, în 1948, este promulgată Legea de Reformă a învăţământului și are loc grefarea modelului sovietic de învăţământ superior. Drept consecință, începe ampla reorganizare a Universităţii din Bucureşti: Facultăţile de Teologie, Medicină Umană şi Medicină Veterinară se desprind de Universitate. Institutele universitare sunt desfiinţate şi se creează institute subordonate Academiei Republicii Populare Române.

În 1989, în urma desfiinţării abuzive a numeroase catedre şi facultăţi, Universitatea din Bucureşti dispune de numai 6 facultăţi, cu 8000 de studenţi. Imediat după căderea comunismului, începe procesul de renaştere a Universităţii din Bucureşti: se creează noi facultăţi, se reorganizează radical învăţământul, se înfiinţează noi catedre şi centre de cercetare și se măreşte semnificativ numărul de studenţi. Se remarcă în special creşterea spectaculoasă a contactelor şi colaborărilor internaţionale ale Universităţii din Bucureşti.

 
 • Timeline Universitatea din Bucuresti 11694

  Domnitorul Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu, (1688-1714) fondează  la Bucureşti Academia Princiară de la Sf. Sava, la  îndemnul stolnicului Constantin Cantacuzino, ilustru cărturar umanist cu studii la Padova.

  Învăţământul se face în limba greacă.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 11776

  Domnitorul Ţării Româneşti Alexandru Ipsilanti (1774-1782) reformează programa studiilor la Academia Sf. Sava, unde, pe lângă limba latină, se predau acum cursuri de franceză şi italiană.

  Între 1776 - 1779 se construiesc noi localuri pentru Academie.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 11818

  Cărturarul transilvănean Gheorghe Lazăr creează Şcoala de la Sfântul Sava, cu predare în limba română.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 11832

  În urma reformei şcolare a lui Petrache Poenaru, la Colegiul Naţional Sf. Sava sunt create cursuri superioare juridice şi ştiinţifice.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 11850

  Reforma învăţământului, ocazie cu care sunt dezvoltate cursurile superioare cu caracter juridic şi ştiinţific de la Colegiul Naţional Sf. Sava.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 11854

  Prima promoţie de jurişti  finalizeaza studiile.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 11855

  Carol Davila creează Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 11857

  Se pune piatra fundamentală a Palatului Universităţii din Bucureşti.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 81859

  Se înfiinţează Facultatea de Drept.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 81863

  Sunt înfiinţate Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de Litere.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 71864 iul. 4 / 16

  Domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859 - 1866) înfiinţează Universitatea din Bucureşti, care reuneşte într-un singur corp Facultăţile de Drept, Ştiinţe şi Litere.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 71869

  Se creează Facultatea de Medicină prin transformarea Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie.

 • Maked and using for LenSlider c7372386dd banner. Dont delete from media library.1884

  Crearea Facultăţii de Teologie, care este pusă din 1890, sub autoritatea Universităţii din Bucureşti.

 • Maked and using for LenSlider c7372386dd banner. Dont delete from media library.1898

  Înfiinţarea Seminarului Pedagogic Universitar, care continuă activitatea Şcolii Normale Superioare ce a funcţionat între anii 1890-1898.

 • Maked and using for LenSlider c7372386dd banner. Dont delete from media library.1906

  Crearea Institutului Geologic.

 • Maked and using for LenSlider c7372386dd banner. Dont delete from media library.1908

  Crearea Observatorului Astronomic.

 • Maked and using for LenSlider c7372386dd banner. Dont delete from media library.1913

  Crearea Institutului Electrotehnic Universitar.

 • Maked and using for LenSlider c7372386dd banner. Dont delete from media library.1914

  Crearea Institutului de Studii şi Cercetări privitoare la Europa de Sud-Est.

 • Maked and using for LenSlider c7372386dd banner. Dont delete from media library.1916 – 1918

  Datorită ocupaţiei străine, Universitatea din Bucureşti este închisă.

 • Maked and using for LenSlider c7372386dd banner. Dont delete from media library.1919

  Înfiinţarea Institutului Social Român.

 • Maked and using for LenSlider c7372386dd banner. Dont delete from media library.1921

  Înfiinţarea Facultăţii de Medicină Veterinară, continuatoarea Şcolii Veterinare fondate în 1861. Fondarea Institutului de Seruri şi Vaccinuri.

 • Maked and using for LenSlider c7372386dd banner. Dont delete from media library.1923

  Crearea Facultăţii de Farmacie, care devine a şaptea facultate a Universităţii din Bucureşti.

 • Maked and using for LenSlider c7372386dd banner. Dont delete from media library.1924

  Crearea Institutului Medico-Legal Mina Minovici.

 • 19341934 – 1936

  Construirea Palatului Facultăţii de Drept.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 61941

  Se creează Institutul de Statistică şi Actuariat.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 61942

  Promulgarea Legii învăţământului superior, cel mai modern act legislativ din acest domeniu.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 61944

  Crearea Institutului de Cercetări Geografice al României.

  Declanşarea procesului de epurare a corpului universitar după 23 august, caracterizat prin abuzuri şi represalii din partea noilor  autorităţi aflate în orbita partidului comunist.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 61948

  Promulgarea Legii de Reformă a învăţământului, grefarea modelului sovietic de învăţământ superior.

  Amplă reorganizare a Universităţii din Bucureşti. Facultăţile de Teologie, Medicină Umană şi Medicină Veterinară se desprind de Universitate.

  Institutele universitare sunt desfiinţate şi se creează institute subordonate Academiei Republicii Populare Române.

 • 1975, 19891975

  O serie de institute de cercetare sunt integrate Universităţii din Bucureşti.

 • 1975, 19891989

  Universitatea din Bucureşti dispunea de numai 6 facultăţi, cu 8000 de studenţi, în urma desfiinţării abuzive a numeroase catedre şi facultăţi.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 31990

  Debutul unui proces de renaştere a Universităţii din Bucureşti.

  Se creează noi facultăţi, se reorganizează radical învăţământul, se înfiinţează noi catedre şi centre de cercetare, se măreşte semnificativ numărul de studenţi.

  Creşterea spectaculoasă a contactelor şi colaborărilor internaţionale ale Universităţii din Bucureşti.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 31994

  300 de ani de la înfiinţarea Academiei Domneşti şi 130 de ani de la întemeierea structurilor moderne ale Universităţii din Bucureşti.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 41996

  Se adoptă Carta Universităţii din Bucureşti.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 41999

  Se adoptă  Planul Strategic al Universităţii din Bucureşti.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 42000

  Universitatea din Bucureşti are un număr de 18 facultăţi cu un număr de peste 20.000 de studenţi şi 3000 de posturi didactice.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 92004

  Se înfiinţează cea de a 19-a facultate - Facultatea de Administraţie şi Afaceri.

  Universitatea din Bucureşti are peste 30.000 de studenţi şi 3000 de posturi didactice.

 • Timeline Universitatea din Bucuresti 92013

  Se lansează Institutul Confucius, organizaţie non-profit creată ȋn parteneriat cu Universitatea de Studii Politice și Juridice din Beijing, China.


Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
romaniaEnglish