[languagelinks]

Colocviul internațional „Ordine şi Chaos”

Loading Map....

Data
17/05/2014

Locaţie
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Organizator


Sâmbătă, 17 mai 2014, Departamentul de Filologie Clasică și Neogreacă al Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București organizează colocviul international Ordine şi Chaos.

Manifestarea va cuprinde următoarele secţiuni:

 1. Culturǎ şi civilizaţie
 2. Istorie
 3. Literaturǎ
 4. Lingvisticǎ

Limbile colocviului sunt româna, franceza, engleza, germana, spaniola, italiana.

Cei care doresc sǎ participe la colocviu sunt rugaţi sǎ trimitǎ, pâna la data de 5 aprilie 2014, un rezumat de maximum 10 rânduri, scris în una dintre limbile de circulaţie internaţionalǎ menţionate, însoţit de o bibliografie minimalǎ şi de cinci cuvinte cheie, la urmǎtoarea adresǎ electronicǎ colocviu.clasice.unibuc@gmail.com

Acordul comitetului ştiinţific va fi comunicat pâna la data de 15 aprilie 2014.

Confirmările de participare se trimit la adresa colocviu.clasice.unibuc@gmail.com. Lucrǎrile in extenso (maximum 10 p.) se trimit colectivului stiinţific pâna la data de 1 mai 2014.

Taxa de participare este de 60 RON pentru profesori, conferenţiari şi cercetǎtori gr. I şi II, 40 RON pentru lectori şi cercetǎtori gr. III, 30 RON pentru asistenţi universitari, cercetǎtori și  asistenţi de cercetare. Sunt scutiți de plata taxei studenții şi doctoranzii.  Taxa de participare va fi achitată la înscriere, în data de 17 mai 2014.

Comitetul de organizare, format din lect. dr. Ioana Munteanu şi lect. dr. Theodor Georgescu poate fi contactat la adresa electronicǎ colocviu.clasice.unibuc@gmail.com.

Comitetul ştiinţific este format din:

 • Prof.dr. Nicolae Şerban Tanaşoca – Institutul de Studii Sud-Est Europene
 • Prof. dr. Zamfira Mihail – Institutul de Studii Sud-Est Europene
 • Prof. dr. Cătălina Vătăşescu – Institutul de Studii Sud-Est Europene
 • Prof. dr. Eugen Munteanu – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.dr. Mihaela Paraschiv – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. dr. Florica Bechet – Universitatea din Bucureşti
 • Prof. dr. Ioana Costa – Universitatea din Bucureşti
 • Prof. dr. Liviu Franga– Universitatea din Bucureşti
 • Conf.dr. Alexander Baumgarten – Universitatea Babes-Bolyai din Cluj
 • Conf. dr. Florentina Nicolae – Universitatea „Ovidius” din Constanţa
 • Conf.dr. Cristian Moroianu – Universitatea din Bucureşti
 • Conf. dr. Ana-Cristina Halichias –Universitatea din Bucureşti
 • Lect.dr. Valy Ceia – Universitatea de Vest din Timişoara
 • Lect.dr. Dana Dinu – Universitatea din Craiova

Detalii pe site


Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
romaniaEnglish