[languagelinks]

BeSt Letters Colloquia – Bucharest Student Letters Colloquia

Loading Map....

Data
28/03/2014 - 29/03/2014

Locaţie
Facultatea de Litere

Organizator


Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti este o instituţie de educație și de cultură cu rol major în societatea noastră actuală. Încă de la înfiinţarea ei, la data de 30 octombrie 1863, prin decret domnesc, facultatea s-a impus atât prin marile nume care au susţinut-o de la catedră, cât și datorită personalităţilor care s-au format în cadrul ei. Standardele înalte ale studiilor urmate aici l-au impulsionat pe Mircea Eliade să afirme peste hotare că formarea sa intelectuală, precum şi descoperirea preocupărilor sale de cercetare se datorează, în exclusivitate, Facultăţii de Filosofie şi Litere, pe care a frecventat-o între anii 1925 și 1928, perioadă care echivala prin durată, iată, cu actualul sistem Bologna de licenţă.

Deviza adoptată de instituţia noastră în urmă cu 10 ani – Numele mari se formează cu Litere – se justifică întru totul. Profesori renumiţi în ţară şi în străinătate, academicieni şi scriitori de prestigiu, cercetători, publiciști, chiar politicieni și analişti ai spaţiului public au absolvit studiile universitare aici. Printre alumnii de prestigiu ai facultății noastre se numără unii dintre cei mai vizibili intelectuali români de astăzi: Eugen Simion (fost preşedinte al Academiei Române, actual director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară “G. Călinescu”, Bucureşti), Nicolae Manolescu (preşedintele Uniunii Scriitorilor din România și ambasadorul României la UNESCO, Paris), Mircea Cărtărescu (scriitor recunoscut în Occidentul european și în SUA), dar și artizanii unor importante platforme de comunicare din mediul cultural, precum Mircea Vasilescu (redactor-şef al revistei Dilema veche) și Carmen Muşat (redactor-şef al revistei Observator cultural). Lor li se adaugă numeroși critici și istorici literari, eseiști, redactori și atâția alți făuritori de discurs cultural în România și în afara granițelor ei, precum și specialiști în comunicare publică, funcționari europeni sau bibliotecari.

Asumarea de către Facultatea de Litere a rolului ei de modelator al câmpului literaturii și al artelor în general, dar și al spațiului socio-economic și instituțional, impune și organizarea unor manifestări ştiinţifice care să permită schimbul productiv de idei între studenţii noştri şi cei ai altor universități. Spre deosebire și în plus față de manifestări științifice de profil din țară, Facultatea de Litere din București propune teme și secțiuni care să corespundă profilului său actual, în cadrul unui colocviu național studenţesc de filologie, studii culturale şi științe ale comunicării, pentru programele de licenţă şi de masterat. De aceea, invitația de față este adresată atât facultăţilor umaniste, cât şi facultăţilor și departamentelor de științe ale comunicării.

Colocviul se va desfășura în zilele de 28-29 martie 2014, în cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi a 150 de ani de la înființarea Universității din București și va avea următoarele secţiuni:

Studii literare
Lingvistică
Științe ale comunicării
Studii culturale

La ediția din 2014 a colocviului va avea loc o sesiune-invitată a studenților Facultății de Limbi și Literaturi Străine FLLS, Universitatea din București.

Se vor acorda premii pentru fiecare secțiune, decernate de Comitetul științific al colocviului.

Lucrările premiate vor fi publicate într-un volum științific cu ISBN, la Editura Universității din București (acreditată CNCS).

Facultățile sau departamentele interesate de aceste domenii sunt rugate să selecteze și să trimită, în cazul consorțiului Universitaria (Cluj, Iași, Timișoara), maximum 4 (patru) studenţi participanţi (de preferat, câte unul pentru fiecare secțiune), care să fie însoţiţi de un cadru didactic, respectiv câte 2 (doi) studenți participanți și un cadru didactic însoțitor, în cazul centrelor universitare din Brașov, Constanța, Craiova, Oradea, Sibiu, Suceava, Galați.

Cazarea şi masa în zilele de colocviu, atât pentru studenții din alte orașe, cât și pentru cadrele didactice însoțitoare, sunt asigurate de Universitatea din Bucureşti.

Transportul este decontat de instituţiile participante la eveniment.

Vă rugăm ca, până la data de 21 februarie 2014, să ne transmiteţi numele studenţilor participanţi, titlurile comunicărilor și o scurtă prezentare (aprox. 1000 semne cu spații), precum și numele și datele de contact ale cadrelor didactice însoţitoare.

Comitetul științific:

Conf. univ. dr. Oana Fotache-Dubălaru (Dep. de Studii Literare)

Conf. univ. dr. Cristian Moroianu (Dep. de Lingvistică)

Conf. univ. dr. Cristina Popescu (Dep. de Științe ale Comunicării, Specializarea Științe ale Informării și documentării; Dep. de Asistență Managerială și Secretariat)

Lector univ. dr. Cristina Bogdan (Dep. de Științe ale comunicării, specializarea Comunicare și Relații Publice)

Lector univ. dr. Simona Drăgan (Dep. de Studii culturale, specializarea Studii europene)

Lector univ. dr. Lucia Ofrim (Dep. de Studii culturale, specializarea Etnologie)

Coordonatorul științific al sesiunii-invitate FLLS-UB:

Conf. univ. dr. Roxana Utale (email: roxut@yahoo.com)

Coordonator de proiect:

Conf. univ. dr. Laura Mesina

Organizator:

Centrul Studențesc de Cercetare și Comunicare (CSCC) al Facultății de LitereDetalii pe site


Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
romaniaEnglish