English Romania

Did you know that…

 • facultăţile de Medicină, Farmacie şi Medicină Veterinară au fost, iniţial, componente ale Universităţii din Bucureşti?


 • în ședința Senatului Universității din 1 aprilie 1941 s-a discutat despre majorarea pensiei văduvei profesorului Nicolae Iorga?


 • în ședința Senatului din 2 decembrie 1941 s-au stabilit norme speciale de examinare a studenților mobilizați (în război)?


 • profesorii Universității făceau lobby? Într-una dintre ședințele Senatului (12 mai 1942) s-a decis ca o comisie formată din D-nii Rector Horia Hulubei, Decan Gh. Brătianu și prof. V.Vâlcovici pentru a „intervene pe lângă govern pentru o dreaptă salarizare a prof. universitari”


 • ce cunoaștem acum sub numele de „Ghidul Studentului” era numit, în anii 1940, „Călăuza Studentului”?


 • în anii 1940 se distribuiau studenților bilete gratuite de teatru de către următoarele instituții: Opera Română, Teatrul Național, Ateneul Român?


 • în anii 1940, lucrarea de licență se putea susține în oricare perioadă a anului?


 • în anul 1899, carnetul de student se numea „caiet de cursuri”? Pentru a trece anul, studentul trebuia să prezinte trimestrial carnetul pentru a îi fi notate prezențele și notele sale la toate disciplinele.


 • în anul 1899, documentele necesare pentru înscrierea la Facultatea de Teologie erau certificatul de naștere („actul de naștere”), „actul de botez” și „actul cu studiile făcute”?


 • în ședința Adunării Deputaților, Nicolae Iorga a adus în discuție răscumpărarea sabiei lui Constantin Brâncoveanu? „…un anticar din Paris posedă sabia lui Constantin Brâncoveanu, pe care o oferă cu suma de 1.500.000 de franci asupra căreia firește se poate discuta.”


 • în anteproiectul de lege a învățământului din anul 1930, una dintre condițiile pentru a deveni profesor universitar era să fi făcut serviciul militar obligatoriu? Condiția arăta în felul următor: „Să fie cetățean român și să fi satisfăcut legile militare”.


 • același proiect de lege nu permitea unui student să se înscrie la mai mult de două facultăți?


 • dacă erau integraliști („în curent cu examenele”), studenții/studentele primeau masa la cantină „gratuit sau în schimbul unei plăți modeste”?


Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
English Romania