English Romania

Senior Management

 1. Conf. univ. dr. Răzvan Papuc este decanul Facultății de Administrație și Afaceri din cadrul Universității din București din anul 2012. Până la acea dată a deținut funcția de Secretar Științific și în perioada 2004 – 2008 a fost prodecanul Facultății de Administrație și Afaceri.
 2. Prof. dr. Carmen Postolache este decanul Facultății de Biologie a Universității din București.
 3. Conf. univ. dr. Constantin Mihailciuc este decanul Facultății de Chimie a Universității din București. Domeniile de cercetare ale conf. univ. dr. Constantin Mihailciuc sunt electrochimiecinetică electrochimică (cinetica proceselor staţionare și nestaţionare de electrod și tehnici electrochimice staţionare și nestaţionare pentru studiul proceselor de electrod); termodinamică electrochimică izotermă; surse electrochimice de energie cu interfeţe între soluţii nemiscibile; electrochimie analitică tehnici electroanalitice; electrochimie și tehnici electrochimice; electrochimia complecilor organometalici; electrochimia electrozilor chimic modificaţi; electroanaliză.
 4. Conf. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias este Decanul Facultății de Drept din cadrul Universității din București. Este titularul cursurilor de Drept Civil, Drepturile Reale, Drept Civil. Teoria Obligațiilor și Dreptul familiei și cadru didactic asociat al Colegiului juridic franco-român din cadrul Universității din București. Conf. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias este laureat al Premiului Asociaţiei COPY–RO (societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor) pentru lucrarea „Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea nr. 10/2001 comentată şi adnotată”, al Premiului „Andrei Rădulescu” al Academiei Române, pentru lucrarea „Simulaţia. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă”; al Premiului „Paul C. Vlachide” al Uniunii Juriştilor din România și a primit Diploma de onoare a Uniunii Juriştilor din România (decembrie 2008) pentru contribuţia la lucrarea „Constituţia României.
 5. Prof. univ. dr. Vasile Romulus Brâncoveanu este decanul Facultății de Filosofie a Universității din București începând cu anul 2008. Este Directorul Centrului pentru Studierea Raționalității și Credințelor al Universității din București și Redactor-șef al Revistei Sfera Politicii.
 6. Prof. univ. dr. Ștefan Antohe este decanul Facultății de Fizică din cadrul Universității din București. Este cadru didactic al Catedrei de Electricitate și Biofizică al Facultății de Fizică, Directorul Școlii Doctorale de Fizică și Directorul Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale și Dispozitive Electronice și Optoelectronice. Domeniul de cercetare ale prof. dr. Ștefan Antohe este fizica stării condensate.
 7. Prof. univ. dr. Laura Comănescu este decanul Facultății de Geografie a Universității din București.  Disciplinele predate de prof. univ. dr. Laura Comănescu sunt: Marile unităţi geografice ale României; Potenţialul turistic al României; Geografie fizică generală; Geografia regională a României; Degradarea terenurilor; Geomorfologie; Relieful şi valorificarea lui în turism; Geografia fizică a României; Geomorfologie aplicată; Geomorfologie dinamică; Geografia podişurilor; Cartografie-Topografie; Geomorfologie climatică; Geografia formaţiunilor superficiale; Depozite superficiale; Geografia câmpiilor României; Glaciologie; Medii regionale în România; Dinamica versanţilor; Dinamica albiilor; Echilibre şi dezechilibre naturale şi antropice; Impactul hazardelor naturale asupra activităţilor turistice, Managementul agenției de turism. Prof. univ. dr. Laura Comănescu este specializată în domeniul geomorfologiei (Universita degli Studi di Bari). Aceasta a publicat peste 100 de lucrări (cărţi, articole şti inţifice) și a participat la sesiuni ştiinţifice în ţară şi străinătate (circa 200 de comunicări). Prof. univ. dr.  Laura Comănescu este secretar ştiinţific al Centrului de cercetare „Degradarea terenurilor şi dinamică geomorfologică”; membru în colectivul de redacţie al revistelor Comunicări de Geografie, Revista de Geomorfologie, Analele Universităţii Bucureşti – seria geografie, Lucrări şi rapoarte de cercetare; membru în Comitetul de conducere al Asociaţiei Geomorfologilor din România (2011-2013); membru în Consiliul Naţional de Geografie (din 2012); expert evaluator CNCSIS şi CNMP; auditor-expert CNMP; membru al grupului de lucru al Asociaţiei Internaţionale de Geomorfologie – Geomorfosituri; membru al Asociaţiei Geomorfologilor din România şi al Societăţii Române de Geografie; membru al Asociaţiei Internaţionale de Climatologie.
 8. Prof. dr. ing. Victor Mocanu este decanul Facultății de Geologie și Geofizică din cadrul Universității din București.
 9. Prof. univ. dr. Adrian Cioroianu este decanul Facultății de Istorie a Universității din București din anul 2012. Este Vice-președintele Institutului Român pentru Istorie Recentă. Prof. univ. dr. Adrian Cioroianu a fost Ministrul de Externe al României în perioada 2007 – 2008. Prof. dr. Adrian Cioroianu cercetează caracteristicile regimului comunist.
 10. Prof. univ. dr. Viorica Păuș este decanul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București din anul 2012. Este auditor intern al Universităţii din Bucureşti pentru evaluarea calităţii învăţământului superior. Domeniile de competență ale prof. dr. Viorica Păuș sunt managementul resurselor umane; negocierea conflictelor în organizaţii; comunicare interculturală și interetnică și managementul calităţii.
 11. Prof. univ. dr. Liviu Franga este decanul Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București. Domeniile de specialitate ale prof. univ. dr. Liviu Franga sunt istoria literaturii latine și a civilizației romane; poetica Antichității clasice și receptarea ei modernă; istoria ideilor estetice în Antichitatea clasică; gramatica limbii latine; latina ca limbă de comunicare culturală și informațională; teoria și practica traducerii literare, în mod particular a textelor literare moderne în limba latină. Este membru al Societății de Studii Clasice din România și al Uniunii Scriitorilor din România.
 12. Conf. univ. dr. Ioana Murăruș este decanul Facultății de Litere a Universității din București. Este membru fondator al Centrului de Excelenţă pentru Studiul Imaginii al Universității din București, al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România și membru asociat AIR (Associazione Italiana di Romenistica).
 13. Conf. univ. dr. Victor Țigoiu este decanul Facultății de Matematică și Informatică a Univesității din București. Este editor asociat al revistei Romanian Journal of Meteorology și recenzent la Zentralblatt fuer Mathematik. Domenii de interes științific ale prof. dr. Victor Țigoiu sunt mecanica fluidelor, termodinamica, teoria cinetică a gazelor, ecuații constitutive și mișcări pentru unele clase de fluide nenewtoniene (cu sau fără transfer de căldură).
 14. Prof. univ. dr. Lucian Ciolan este decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul  Universității din București, unde desfășoară activități academice și de cercetare în domenii precum politicile publice / educaționale, training și dezvoltarea resurselor umane, managementul performanței. A publicat numeroase cărți, studii și articole de specialitate, apreciate la nivel național și internațional: Towards a culture of quality policymaking in transition countries. The case of education (Open Society Institute, 2006); Învățarea integrată (Polirom, 2008), Școala așa cum este (co-editor, UNICEF, 2011); The role of impact evaluation in evidence-based HE policy making. The contribution of transparency tools (co-autor, in print, Springer, 2014). Alături de un grup internațional de specialiști, a fondat International Centre for Policy Advocacy (ICPA – www.icpolicyadvocacy.org), unde activează ca senior trainer. Această organizație are ca misiune pregătirea celor care doresc să se implice cu sens în proiecte de generare și influențare a politicilor publice. Pe lângă activitatea academică, cele mai importante activități ale lui Lucian Ciolan includ proiecte de training și consultanță pentru sectoarele privat și public, derulând numeroase activități în România, Serbia, Moldova, Bosnia și Herzegovina, Ungaria, Polonia, Kazakhstan, Albania etc.
 15. Prof. univ. dr. Marin Preda este decanul Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București din anul 2008. Este fondatorul Societății Studenților Sociologi din Universitatea din București și a fost primul președinte al acesteia.
 16. Prof univ. dr. Laurențiu Vlad este decanul Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București, din anul 2012. Este membru titular al Centrului Fundamenta Politica. Domeniile sale de interes și de cercetare includ istoria politică a românilor în secolele XIX-XX, construcţia identităţii naţionale, mentalităţi, idei şi ideologii politice, conservatorismul românesc și ideea europeană.
 17. Prof. univ. dr. Otniel Ioan Bunaciu este decanul Facultății de Teologie Baptistă a Universității din București.  A absolvit Teologia în 1990 la Oxford University (Regent’s Park College) și a urmat un doctorat în Teologie dogmatică la Institutul Teologic Protestant din Cluj. Din 2007, Otniel Bunaciu este președintele comitetului executiv al Cultului Creștin Baptist din România.
 18. Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu este decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București din anul 2008. Ștefan Buchiu este membru fondator al Asociației Internaționale a Dogmatiștilor Ortodocși (2006) și membru în conducerea revisteiInternational Journal of Orthodox Theology, Germania.Cercetările sale au în vedere domeniul hristologiei şi cel al eclesiologiei, precum şi unele probleme legate de dialogul teologic ecumenic dintre Bisericile creştine europene.
 19. Prof. univ. dr. Wilhelm Dancă este decanul Facultății de Teologie Romano-Catolică și Asistență Socială a Universității din București din anul 2012. A urmat studiile de licență, master și doctorat la Universitatea Pontificală Gregoriană de la Roma și Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași. Prof. univ. dr. Wilhelm Dancă este rector al InstitutuluiTeologic Romano-Catolic din București din 2012 șidin 2013 estemembrucorespondent al AcademieiRomâne.Conduce lucrări de doctorat în domeniul filosofiei religiei. A publicat 9 cărți de autor, 2 cărți în calitate de coordonator și 3 cărți ca editor sau curator, 119 articole și 68 de studii de cercetare științifică. A coordonat 25 de numere din revista Dialog teologic, în calitate de redactor coordonator. Wilhelm Dancă a fost jurnalist la Radio Vatican între 1993 și 1995. Din 2008, este reprezentantul european regional al Centrului de Studii pentru Valori și Filozofie din cadrul Universității Catolice a Americii, Washington D.C. Este președintele Societății Internaționale Toma de Aquino, filiala română, din anul 2011.
Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
English Romania